Bildspel

Välkommen till Kulturarv Marieholm!

Kulturarv Marieholm - drygt en mil kultur och natur där vattnet är en sammanbindande länk och Gnosjöandan har sin vagga! Kulturarv Marieholm handlar om samspelet mellan människa, natur och kultur.

Välkomna till Marieholm för mottagning, guidning, förtäring och upplevelse genom tid och natur.

Se vad som händer och vad som har hänt i projektet - välkommen att klicka på någon av länkarna i menyn ovan. Missa inte heller aktuella nyheter i spalten till höger.

Detta projekt har genomförts med stöd av bland andra:

Detta projekt genomförs med insatser från Gnosjö kommun

Detta projekt genomförs med insatser ur statliga medel för regional tillväxt, kulturmiljövård och naturvård förmedlade av Länsstyrelsen i Jönköpings län

 

Detta projekt genomförs med stöd från Regionförbundet i Jönköpings län
Eu landsbygdsprogrammet är medfinansiär till projektet

Aktuellt

Beträffande program se under "Bokning och besöksmål" samt därefter "Aktiviteter i området".

 

Information från styrelsen.

Protokoll styrelsemötet 8/9 2014

Protokoll styrelsemötet 9_juni_2014.pdf0140609

Protokoll styrelsemötet_22 april 2014.pdf

Protokoll från styrelsemötet den 24/3 2014.24_mars2014.pdf

Årsstämmoprotokoll_12mars_2014.pdf