Bildspel

Naturinventeringar

 

Marieholmskanalen

Kanalens djurliv 

Kanalens träd och örter

Kanalens vatten och miljö

Längs  Marieholmskanalen

Skärvån 

Längs Skärvån 

Åns djurliv

Åns kulturlämningar

Åns lavar, mossor och svampar

Åns träd och örter 

 

 


Marieholmsskogen

I Marieholmsskogen

Skogen, lavar, mossor och svampar

Skogens djurliv

Skogens träd och örter