Bildspel

Kulturarv Marieholm, ekonomisk förening


 

Kulturarv Marieholm ekonomisk förening är juridiskt ansvarig för Projekt Kulturarv Marieholm

 

Kulturarv Marieholm ekonomisk förening bildades i september 2007. Föreningen är juridiskt ansvarig för arbetet inom Projekt Kulturarv Marieholm.

    

Området sträcker sig från Åsenhöga i norr till Hillerstorp i söder, via Marieholms samhälle och Marieholmskanalen och sjöarna Mosjön och Flaten.

 

 

OM PROJEKTET 

Föreningens styrelse:

Sture Jonsson, ordförande

Lars-Göran Magnusson, vice ordförande

Johan Malm, ledamot

Karl-Gunnar Sandström, sekreterare

Anders Hermansson, ledamot

Annika Särnmark, ledamot

Andrée Vinding Holmström, ledamot

 Lage Bard, styrelsesuppleant

Berit Petersson, styrelsesuppleant

Kjell Johansson, styrelsesuppleant

Övriga funktioner:

Ove Edin, auktoriserad revisor

Lennart Lidqvist, revisor

Bodil Adolfsson, auktoriserad revisor, suppleant

Inga-Lill Norr, revisorsuppleant

 

 

Medlemsavgifter 2018

Föreningen är öppen för alla de som vill stödja arbetet. Som ny medlem betalar Du en insats till föreningen. Denna är 100 kronor om du är enskild medlem. Varje år betalas sedan en medlemsavgift och för enskild medlem är denna 100 kronor för år 2018. Betala till Bankgironummer 5837-7722. Notera "Medlem 2018".

 

Aktiviteter 2018 Ordinarie Föreningsstämma hölls den 20 mars  kl. 18.00.

Se protokoll på startsidan.

    

 

>> startsida >>