Bildspel

Kulturarv Marieholm, ekonomisk förening


 

Kulturarv Marieholm ekonomisk förening är juridiskt ansvarig för Projekt Kulturarv Marieholm

 

Kulturarv Marieholm ekonomisk förening bildades i september 2007. Föreningen är juridiskt ansvarig för arbetet inom Projekt Kulturarv Marieholm.

    

Området sträcker sig från Åsenhöga i norr till Hillerstorp i söder, via Marieholms samhälle och Marieholmskanalen och sjöarna Mosjön och Flaten.

 

 

OM PROJEKTET 

Föreningens styrelse:

Sture Jonsson, ordförande

Johan Malm, ledamot

Karl-Gunnar Sandström, sekreterare

Anders Hermansson, ledamot

Annika Särnmark, ledamot

Andrée Vinding Holmström, ledamot

 Lage Bard, styrelsesuppleant

Berit Petersson, styrelsesuppleant

Kjell Johansson, styrelsesuppleant

Övriga funktioner:

Kajsa Karlsson,  revisor

Lennart Lidqvist, revisor

Berit Skärfve Gullbrand, revisorsuppleant

Inga-Lill Norr, revisorsuppleant

 

 

Medlemsavgifter 2019

Föreningen är öppen för alla de som vill stödja arbetet. Som ny medlem betalar Du en insats till föreningen. Denna är 100 kronor om du är enskild medlem. Varje år betalas sedan en medlemsavgift och för enskild medlem är denna 100 kronor för år 2019. Betala till Bankgironummer 5837-7722. Notera "Medlem 2019". Det går även bra att betala med Swish till nummer 123 538 0035.

 

Aktiviteter 2019. Ordinarie Föreningsstämma hölls den 12 mars  kl. 18.00.

Se protokoll på startsidan.

    

 

>> startsida >>