Bildspel

Saxhytteleden


Saxhytteleden - vandringsled eller park? Område kan användas som park eller för en kortare natur- och kulturvandring.

Från ledens parkering ovan Marieholms bruk är det förhållandevis enkelt att ta sig runt på denna vandringsslinga som löper längs Skärvån. Terrängen är kuperad men stigen är grusad, bred och här är det möjligt att ta sig fram med såväl rullator som barnvagn.

Den totala sträckan stig är cirka 3 km. I området finns bänkar för picknick och grillplats. En del av sträckan är relativt sett svårare att gå men är mödan värd om man vill komma ner till Marieholms brukssamhälle.

Efter omfattande röjningsarbeten är det åter igen möjligt att se lämningar av hundratals års mödor. Här längs Skärvån finns rester av kvarnar, stampar och tråddragerier. Det som imponerar mest i området är dock den stora muren som var en del av dammen för Marieholms stora valsverk "Saxhyttan". Valsverket Saxhyttan byggdes 1895 men lades ner redan 1911. Rester av själva valsverket syns i naturen i form av valsbultar och fundament i marken.

Saxhytteleden tillhör Kulturarv Marieholm och är anlagd av frivilliga krafter inom projektområdet. Leden är också en del av en naturvårdssatsning som har medfinaniserats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Saxhytteleden

Foto: Liisa Svenningsson

 

 Startsida >>