Bildspel

Arbete med härdar i smedjan

 


I bottenplanet på Gamla fabriken i Marieholm har nu härdarna återställts !

Bakgrund

Smedjan i den Gamla Fabriken i Marieholm har fyra större härdar.

Vid restaureringen av fabriken har även bottenvåningen och dessa härdar återställts och kan nu användas för visningar men också för  kurser och annat smide.

 

 

 

Härdar och blåsutrustning

För att kunna återställa härdarna har uppmätningar och konstruktionsundersökningar gjorts. Murarbeten för härdarna har gjorts för att återställa dem i funktionellt skick.

annorlunda bruk av härd

Våren 2009 fick härdarna ett lite annorlunda användningsområde. Här spelar en skådespelare/pecussonist  från SMOT på redskap och härd.

>>startsida>>