Bildspel

Aktiviteterna i området äger huvudsakligen rum under sommarhalvåret.

 


 

För mer information om aktiviteter gå in på följande hemsida www.marieholmare.se


Bilden visar bron över ån vid Saxhytteleden. En vandring på denna led är en skön och intressant naturupplevelse med inslag av industriell historia.