Bildspel

110 år gammal turbin nu åter i drift!

 


I Skärvån har det funnits närmare 30 anläggningar drivna av vattenhjul eller turbiner. Den största anläggningen utgjordes av den gamla fabriken belägen mitt i samhället. En turbin, inköpt från Hessleholms Mekaniska Werkstad, installerades i verkstaden 1899 för att driva en cirka 30 meter lång axel som gick genom hela fabriken. Från axeln gick remmar till ca 10 svarvar samt ett 10-tal andra maskiner. Därmed skapades utkomst för ett 20-tal arbetare.

1944 togs axelsystemet bort och en generator installerades. Varje maskin fick en egen elmotor. Därmed var man inte helt beroende av vattenturbinen men kunde ändå reducera inköp av el från Trollhättelyset tack vare produktionen från den egna generatorn. 1955 lades driften ner eftersom man flyttade till en ny modern fabrik.

Sommaren 2004 tömdes turbinsumpen på skräp och turbinen fotograferades. Kvarvande rester av turbinsump och juta mättes upp och dokumenterades.

Turbienen innan demontering

Bild: Turbinen i turbinsumpen före demontering. Foto: Anders Bard

 

 

En driftgrupp bildades, inom Projekt Kulturarv Marieholm, den 15 november 2004 för att säkra att det fanns lokalt intresse och förmåga att driva turbinen om den tas i drift. Lars Bard var sammankallande de första åren innan Kjell Johansson tog över.

Den 27 oktober 2004 lyftes turbinen ur verkstaden och delarna särades. Pådragsringen var ordentligt fastrostad. Under våren 2005 gick det genom behandling med omväxlande rostlösmedel, värmning och försiktig knackning, för att få loss pådragsringen i oskadat skick- en insats Rainer Wahl ska ha en stor eloge för.

Marieholmsdagen den 3 september 2005 ställdes turbinen upp utanför den gamla fabriken i isärtaget skick. Därefter transporterades den till Granbäckens varv och Maskin för renovering.

Sprängstapel

Bild 2, Turbinens delar uppställda på varandra utanför den gamla fabriken. I förgrunden sugröret. Foto: Anders Bard.

 

 

Turbinen som är tillverkad 1899 på Hessleholms Mekanisk Werkstad kom tillbaka till Marieholm, i nära nog nyskick, december 2005. Under våren 2006 till hösten 2007 var turbinen uppställd vid kyrkans parkering, dels för visning och dels i avvaktan på finansiering av återuppbyggnaden av turbinsump och juta.

Våren 2008 monterades turbinen parallellt med sump och juta och under hösten 2008 monterades den nyrenoverade vinkelväxeln. Den första snurren kunde ske den 20 november 2008. Våren 2009 monterades remväxel, generator, givare, kontrollutrustning med mera, hydraulik och kontrollutrustning justerades och trimmades in.

Anläggningen styrs av en kontrollutrustning som automatiskt anpassar pådraget till tillrinningen; en givare mäter nivån i dammen och ökar pådragsöppningen om nivån stiger och vice versa.

rensvarvning av turbinen

Bild 3, Rensvarvning av löphjul på Granbäckens Varv & Maskin. Foto: Sune Haraldsson

   

 Huvuddata:

Fallhöjd - netto

3,9

meter

Flöde

340

liter per sekund

Turbineffekt

10

hästkrafter

Löphjulsdiameter - utvändig

0,600

meter

Löphjulsdiameter - invändig

0,445

meter

Varvtal - turbin

130

varv per minut

Varvtal - efter växel (=stora remskivan)

310

varv per minut

Varvtal - Generator (=lilla remskivan)

1030

varv per minut

Generatoreffekt

6,3

kilowatt

Energiproduktion

30 000

kWh/år

Demontage - montage

R Wahls Svets & Reparationer AB

Turbinrenovering

Granbäcken Varv & Maskin

Kontrollutrustning

Tabergs kraft

Byggentreprenör

Bäckruds bygg

Finansiering

Länsstyrelsen - kulturmiljövårdsmedel.

Anläggningsägare

Gnosjö Kommun

 

Nyrenoverad turbin

Bild 4. Den renoverade turbinen uppställd vid kyrkans parkering i väntan på montage. Foto: Bengt Spade.

Material sammanställt av Anders Bard. För Projekt Kulturarv Marieholm och driftgruppen.

 
 Startsida >>