Bildspel

Projekt Kulturarv Marieholm


Projekt Kulturarv Marieholm är ett utvecklingsprojekt inom kulturarvet. Projektet omfattar kulturarv, näringslivs- och landsbygdsutveckling där bygdens historia - i form av fysiska lämningar och mänskliga minnen - är motorn i förändringen av den mentala miljön. Alltför ofta reagerar vi på förändringar med håglöshet och hopplöshet. Vi vet vad vi har haft och oroar oss för det som kommer. När industrier läggs ner och arbetslösheten tar vid är det lätt hänt att just förmågan att ta saken i egna händer drabbas. Projekt Kulturarv Marieholm bygger på att projektområdets invånare själva tar tag i utvecklingen mot ett nytt och bättre samhälle. Nya arbetstillfällen skall skapas, nya näringar utvecklas och livskvaliteten ska främjas.

Syftet är att utveckla en bygd som vilar på industrisamhällets historiska arv. Målet är att skapa ett kulturturistiskt besöksmål, främja en levande landsbygd och att väcka invånarnas stolthet.

Lokal förankring och stolthet över sin historia är A och O i ett projekt som inte främst handlar om lönsamhet utan om en attityd som kan utveckla bygden nu och under lång tid framöver. Projekt Kulturarv Marieholm började 2003 och pågår till och med 2010, arbetet kommer dock att fortsätta även efter 2010.

Startsida >>

vattenhjul byggs våren -09

Kunskap om historien är ett bra verktyg för att förändra framtiden. Här ses elever i arbete med vattenhjul, våren 2009.