Bildspel

Skärvån - energi för industrin, lisa för själen!

 


Skärvån rinner ur Skärvsjön och längs en ravin, passerar Marieholms samhälle för att sedan rinna ut i Mosjön. Sträckan är lite drygt 2 kilometer lång och fallhöjden är ca 70 meter. Landskapet är dramatiskt och skogsbevuxet och tack vare den korta sträckan och den höga fallhöjden gavs en gång goda förutsättningar för industriell verksamhet.

Längs Skärvån finns lämningar av minst 13 industriplatser från 1800-talet och tidigt 1900-tal, som alla använde vattnet som kraftkälla. Totalt finns närmare 40 industriminnen längs ån – tråddragerier, hammare, stampar, kvarnar och sågar, samt sist men inte minst, lämningar eller andra vittnesbörd om ett 30-tal dammar, som har byggts för att förstärka och stabilisera vattnets kraft.

Vid Skärvån finns också lämningar efter Saxhyttan, Marieholms Bruks valsverk, som var i drift mellan 1895-1911. Dammen som hörde till hyttan är en av de mäktigaste fornlämningar som finns i området.

Skärvån och området kring ån utgör också en märklig biotop, värd att uppmärksammas. Här finns bl.a en av Södra Sveriges få boplatser där forsärlan trivs.

Vill ni läsa mer om Skärvån och alla verksamhet som genom tiderna funnits här kan vi rekommendera följande bok:

Skärvåns dammar, författare Anders Bard, 2008, utgiven av Jönköpings läns museums förlag.

Boken finns att köpa via Marieholms Samhällsförening och kostar 180 kronor.

Skärvsjön. Foto: Dan Damberg

Längs Skärvån finns många platser att stanna vid för att njuta av naturens omfamning av själen. Bilden visar Skärvsjön.Foto Dan Damberg

 

 Startsida >>