Bildspel

Marieholms Bruk

 


Kort historik kring brukets historia

Marieholms Bruk är det sista järnbruket som startades i Småland. Det byggdes nedanför Skärvån mot Mosjön på dittills outnyttjad mark.

Bruket grundades av den blinde Anders Wingård 1836. Han gav bruket namn efter sin hustru, Maria Petronella, och bygden fick namn efter bruket. Wingård fick relativt snart problem och slutade i ekonomisk ruin. Familjen Collén tog över och utvecklade rörelsen, byggde ny herrgård och utvidgade jordbruket. Bruket har haft masugn, gjuteri, hyttor för plog-, kätting- och hammarsmide, spiksmedja, tråddrageri, dukväveri samt snickeri och sågverk. Jordbruksredskap blev brukets specialitet.

En ny era inleddes 1958 med tillverkning av plastbåtar, men även den epoken fick sitt slut 1987.

Marieholms Bruk och anläggningar är en industrimiljö som väl visar kontinuiteten och utvecklingen inom industrialismen. Här har skett förändringar, men tråden till ursprunget är tydlig och bygdens karaktär av industrimiljö är uppenbar. Runt de fem dammarna i bygden reser sig de olika industrilokalerna - Gamla fabriken, rensboden, blåsmaskinhuset, stenmagasinet, herrgården och brukskontoret. Här finns också missionshus, arbetarbostäder, post och den yngsta fabriksbyggnaden; Marieholms Bruk, som numera är Hjärnbruket.

ovan hammarsmedjan

LÄS MER OM 

SKÄRVÅN

TURBINEN 

 Startsida >>