Bildspel

Om projektet

 


Marieholm är en liten bruksort, som berättar sammanhängande om industrialismens olika epoker.

Projekt Kulturarv Marieholm ska lyfta fram kulturarvet genom att ta tillvara de boendes kunskaper och engagemang. Områdets lämningar och minnen skall bevaras, vårdas, visas och brukas. 

Projekt Kulturarv Marieholm inleddes 2003 med ett programarbete som beskrev mål och visioner för området. Kulturarv Marieholm sträcker sig från Skärvsjön via Marieholm, Mosjön, Flaten och ner till Hillerstorp. Vi rör oss i Åsenhöga och Kävsjö socknar i Gnosjö Kommun. Deltagare i programarbetet var markägare, intresseföreningar, företag och föreningar, samt Gnosjö kommun, Länsstyrelsen, Jönköpings läns museum. 

Projektets största resurs är områdets kulturarv. Här finns lämningar från industrialismens olika epoker, här finns unik natur, här finns minnen från folks liv och vardag som visar tydligt hur människa och natur tillsammans skapar värden, både för överlevnad och för framtidsbygge.

 Detta projekt har genomförts med stöd av bland andra:

Gnosjö Kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Regionförbundet Jönköpings län samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 


 

 

Startsida>>

Vid hammarsmedjan